Duyurular
 
PROJE TANITIMI
 

Mesleki eğitimin uygulamadaki yetersizliği, inşaat sektörünün alt sektörlerinden biri olan çatı çözümleri ve sistemleri sektöründeki firmaların nitelikli işgücü bulamaması ve tüketicilerin karşılaştıkları çatı problemlerinin bilgi eksikliği nedeniyle yanlış yöntemlerle çözülmeye çalışılması sektörün en temel sorunudur. İnşaat sektöründeki büyüme bilinmekle birlikte, çatı uygulama sektöründeki nitelikli eleman talebi tam olarak bilinmemektedir. Sektördeki büyümenin ve her yıl artan eleman ihtiyacının bilinmemesi meslek okullarında bu konuya olan talebin düşük olmasına neden olmaktadır. Projeyle 'çatıcılık mesleki ve teknik eğitiminin cazip hale getirilmesi', 'çatı uygulama sistemleri konusundaki teknik mesleki eğitim programları teorik ve pratik açıdan güncel metot ve malzemelerle desteklenerek, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünün istihdam edilmesine yardımcı olunması' ve 'iş güvenliği konusundaki duyarlılığın artırılmasını' amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında mesleki eğitim müfredatları ile uyumlu e-öğrenme materyalleri oluşturulmaktadır. Öğrencilere kılavuzluk desteği, saha ve laboratuvar incelemesi gibi imkânlar sağlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrenciler, mezunlar ve çatı ustaları bu materyaller ile bilgilerini yenilemektedir. Öğrencilere sektörün cazibesi de vurgulanmaktadır.

Projede iki Ortak Kuruluş (İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) ve bir İştirakçi Kuruluş (Almanya Dach Decker Verband NordRhein) yer almaktadır. Ayrıca ÇATIDER temsilcileri, eğitim uzmanları, akademisyenler, tekniker ve ustalardan oluşan bir Danışma Komitesi kurulmuştur. Almanya’nın çatıcılık alanındaki en büyük kuruluşu olan Düsseldorf’taki Kuzey Rhein Eyaleti Çatıcılar Federasyonu ile iş birliği yapılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Proje ortağı olan meslek liselerinde ise eğitimler gerçekleştirilmektedir.

ÇATIDER tarafından yürütülmekte olan proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Bir yıl süreli projenin; toplam bütçesi 195.248,21€ olup, Ağustos 2015’de tamamlanması planlanmaktadır.

 

PROJENİN HEDEF GRUPLARI

 • 2 adet mesleki teknik eğitim kurumu
 • Okullarda mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanacak 100 mesleki teknik eğitim öğrencileri ve adayları
 • Hizmet içi eğitim alacak, mesleki teknik eğitim alanında çalışan 80 adet eğitimci
 • Meslekte bireysel olarak çalışmakla birlikte ciddi bir eğitim almamış ve usta/çırak ilişkisi ile yetişmiş, doğru uygulamaları bilmeyen ve hem kendisi iş bulmakta zorluk çeken, hem de bulduğunda tüketiciyi mağdur eden çatı ustaları
 • Çatı sistemleri ve malzemeleri üzerine çalışan özel sektör firmaları
 

PROJENİN NİHAİ FAYDALANICILARI

 • Mezun olduğunda iş bulma sıkıntısı yaşamayacak mesleki ve teknik eğitim öğrencileri
 • Çatı uygulaması üzerine çalışan özel firmalar
 • Genel olarak tüketiciler
 • Genel ekonomi
 

GENEL HEDEFLER

 • Mesleki ve teknik okullarda okumakta olan ve Çatıcılık bölümünü seçen öğrenci sayısını arttırmak
 • Usta-çırak ilişkisi yerine sistematik olarak mesleği öğrenmek isteyen ve mesleki eğitim almaya istekli kişilerin sayısını arttırmak
 • Çatılarla ilgili şikayetlerin sıklığını azaltmak, doğru kaplama ve yalıtım sistemleri uygulamalarını arttırmak
 • Sektörde yer alan firmalarda istihdam edilecek kalifiye personel sayısını arttırmak
 

ÖZEL HEDEFLER

 • Mesleki eğitim müfredatını gözden geçirmek ve geliştirmek
 • Çatı ustalarına yönelik eğitim müfredatını gözden geçirmek ve geliştirmek
 • Çatı uygulama sektörüne yönelik iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimini geliştirmek
 • Mesleki ve teknik eğitim için e-öğrenme materyalleri geliştirmek
 • Mesleki eğitim müfredatını gözden geçirmek ve geliştirmek
 • Çatı ustalarına yönelik eğitim müfredatını gözden geçirmek ve geliştirmek
 • Çatı uygulama sektörüne yönelik iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimini geliştirmek
 • Mesleki ve teknik eğitim için e-öğrenme materyalleri geliştirmek
 • Projeye ait kurulacak web sitesi ile e-öğrenme sistemini yayınlamak
 • Proje ortağı liselerin öğretmenleri ile birlikte Almanya’daki çatıcılık eğitim sistemini yerinde analiz etmek
 • Projenin sürdürülebilirliği gereği sosyal ortaklar, özel sektör ve mesleki eğitim kurumları arasında ortaklık protokolleri hazırlamak
 • Özel sektörle işbirliği içerisinde çatıcılık eğitimi alacak öğrencilerle buluşarak sektörün mevcut durumunu ve fırsatlarını tanıtmak
 • Öğretmenlere ve usta öğreticilere yönelik hizmet içi eğitim kursları vermek
 • Örgün ve yaygın eğitime yönelik çatı sistemlerinde uygulamalı eğitim standartlarını geliştirmek
 • Çatıcılık atölyeleri için uygulama maketlerini hazırlanmak
 • Çatı ustalarını eğiterek MEB onaylı sertifikalar vermek
 

BEKLENEN SONUÇLAR

 • Mesleki ve ustalara yönelik eğitim müfredatını hazırlamak
 • Sektör ile Çatıcılık eğitimi alacak öğrencileri bir araya getirmek
 • Çatıcılık eğitimi ile ilgili farkındalık yaratmak
 • Meslek lisesi öğretmenlerini Çatıcılık eğitimi ile ilgili bilgilendirmek
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti' nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yanlızca Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti' nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.